Declinarea răspunderii

Ultima actualizare: 27 august 2022

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele a căror litera inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În scopul acestei clauze de declinare a răspunderii:

  • Companie (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Noștri” în această declinare a răspunderii) se referă la Privat Health, sc B, ap. 21 Bl A11, Strada Dărmănești nr 40, Piatra Neamț 610003, România.
  • Serviciul se referă la site-ul web.
  • Dvs. înseamnă persoana care accesează Serviciul, sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia respectiva persoană accesează sau folosește Serviciul, după caz.
  • Site web se referă la Bugs Control, accesibil de la https:/ /bugs-control.ro/

Declinarea răspunderii

Informațiile conținute în Serviciu au doar scop informativ general.

Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile sau omisiunile din conținutul Serviciului.

În nici un caz, Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice daune speciale, directe, indirecte, consecutive sau incidentale sau orice daune de orice fel, indiferent dacă sunt într-o acțiune contractuală, neglijență sau alt delict, care decurg din sau în legătură cu utilizarea a Serviciului sau a conținutului Serviciului. Compania își rezervă dreptul de a face adăugiri, ștergere sau modificări la conținutul Serviciului în orice moment, fără notificare prealabilă. Această declinare a responsabilității a fost creată cu ajutorul Generatorul de declinare a responsabilității.

Compania nu garantează că Serviciul este lipsit de viruși sau alte componente dăunătoare.

Declinarea răspunderii pentru linkuri externe

Serviciul poate conține link-uri către site-uri web externe care nu sunt furnizate sau întreținute de către sau afiliate în vreun fel cu Compania.

Vă rugăm să rețineți că Compania nu garantează acuratețea, relevanța, actualitatea sau caracterul complet al oricărei informații de pe aceste site-uri web externe.

Declinarea răspunderii pentru erori și omisiuni

Informațiile oferite de Serviciu sunt doar cu titlu de orientare generală în chestiuni de interes. Chiar dacă Compania ia toate măsurile de precauție pentru a se asigura că conținutul Serviciului este atât actual, cât și exact, pot apărea erori. În plus, având în vedere natura în schimbare a legilor, regulilor și reglementărilor, pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactități în informațiile conținute în Serviciu.

Compania nu este responsabilă pentru erori sau omisiuni sau pentru rezultatele obținute din utilizarea acestor informații.

Declinarea răspunderii pentru utilizarea loială

Compania poate folosi materiale protejate prin drepturi de autor care nu au fost întotdeauna autorizate în mod specific de către proprietarul drepturilor de autor. Compania pune la dispoziție un astfel de material pentru critici, comentarii, știri, predare, burse sau cercetare.

Compania consideră că aceasta constituie o „utilizare loială”; a oricărui astfel de material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în secțiunea 107 din legea drepturilor de autor din Statele Unite.

Dacă doriți să utilizați material protejat prin drepturi de autor de la Serviciu în scopuri proprii, care depășesc utilizarea loială, trebuie să obțineți permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

Declinarea răspunderii exprimată de afișări

Serviciul poate conține opinii și opinii care aparțin autorilor și nu reflectă neapărat politica sau poziția oficială a oricărui alt autor, agenție, organizație, angajator sau companie, inclusiv a Companiei.

Comentariile publicate de utilizatori sunt responsabilitatea exclusivă a acestora, iar utilizatorii își vor asuma întreaga responsabilitate, răspunderea și vina pentru orice calomnie sau litigiu care rezultă din ceva scris sau ca rezultat direct al ceva scris într-un comentariu. Compania nu este responsabilă pentru niciun comentariu publicat de utilizatori și își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu din orice motiv.

Declinarea răspunderii fără responsabilitate

Informațiile despre Serviciu sunt furnizate cu înțelesul că Compania nu este angajată aici în furnizarea de consiliere și servicii juridice, contabile, fiscale sau de altă natură profesională. Ca atare, nu ar trebui să fie folosit ca un substitut pentru consultarea cu profesioniști contabili, fiscali, juridici sau alți consilieri competenți.

În nici un caz, Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune speciale, incidentale, indirecte sau consecutive care decurg din sau în legătură cu accesul sau utilizarea sau incapacitatea dvs. de a accesa sau utiliza Serviciul.

"Folosiți pe propriul risc" Disclaimer

Toate informațiile din Serviciu sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție privind integralitatea, acuratețea, actualitatea sau rezultatele obținute din utilizarea acestui informații și fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanții de performanță, vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop.

Compania nu va fi răspunzătoare față de Dvs. sau de oricine altcineva pentru nicio decizie luată sau acțiune întreprinsă pe baza informațiilor furnizate de Serviciu sau pentru orice daune consecvente, speciale sau similare, chiar dacă este informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări despre această clauză de declinare a răspunderii, ne puteți contacta: